In 2009 was goede zorg leveren aan patiënten met Diabetes Mellitus het uitgangspunt bij de oprichting van Regiozorg Midden Holland. Inmiddels leveren we al meer dan tien jaar met alle betrokken zorgverleners de beste zorg met elkaar én voor elkaar. Mediis is opgericht in 2018 en staat voor persoonlijke zorg van goede kwaliteit, waarbij samenwerking en goede communicatie tussen zorgverleners en met patiënten voorop staat. Zij zet zich in voor goede, toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio Midden-Holland. Wij ondersteunen en faciliteren huisartsenpraktijken op regio-, wijk- en praktijkniveau, dragen bij aan de implementatie van wijkgerichte zorg en vertegenwoordigen de huisartsen in de samenwerking met andere stakeholders in de regio. 

Het Latijnse ‘mediis’ is het meervoud van ‘medius’

Samen met onze partners willen we het middelpunt vormen van een sterke zorgorganisatie

Met 16 deskundige bureaumedewerkers ondersteunt Mediis huisartsen en hun praktijkmedewerkers. Wij zijn primair gericht op het verbeteren van de positie van de aangesloten huisartsen en het ondersteunen in het waarborgen van goede kwaliteit van huisartsenzorg in de breedste zin van het woord. Huisartsenpraktijken kunnen zich hierdoor richten op het verlenen van goede zorg.

Mediis draagt bij aan de implementatie van wijkgerichte zorg en vertegenwoordigt de huisartsen in de samenwerking met andere stakeholders. Mediis wil als huisartsenorganisatie snel kunnen anticiperen op het veranderende zorglandschap en neemt daarbij een positie in als krachtige kernpartner in de regio. 

Mediis heeft een bestuur bestaande uit vier huisartsen   

  • Dhr. J. Stakenburg, voorzitter
  • Dhr. M. Zadelhoff, portefeuille financiën & ICT
  • Mw. G. Wiesenhaan, portefuille ouderenzorg
  • Dhr. E. Bac, portefeuille kwaliteit

Mediis heeft een tweekoppige directie

  • Mw T. Scheltens, medisch directeur
  • Dhr A. Reinink, directeur bedrijfsvoering

Mediis bestaat uit drie onderdelen

  • Mediis Coöperatie ROHMH: voor het behartigen van de belangen van huisartsen in de regio
  • Mediis Ketenzorg: voor het borgen van goede kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische ziekte in de ketenzorgprogramma’s Diabetes Mellitus, COPD en CVRM-VVR
  • Mediis GGZ: voor het borgen van kwalitatieve GGZ zorg in de huisartsenpraktijk

Werkgebied Mediis

werkgebied Mediis

­