Mediis Diabetes

Algemene informatie

Diabetes Mellitus (suikerziekte) is een chronische stofwisselingsziekte. Diabetes gaat nooit meer helemaal over. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben diabetes en dat aantal zal de komende jaren, zowel bij jong als oud, sterk toenemen. Er is daarom veel aandacht voor een goede behandeling. Een goede behandeling zorgt ervoor dat de ziekte zo min mogelijk verslechtert en dat complicaties zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt de patiënt geleerd hoe hij of zij het beste om kan gaan met de ziekte in het dagelijks leven.
Er is landelijk een zorgstandaard vastgesteld door patiëntenverenigingen en zorgverleners. In de zorgstandaard staat wat de beste zorg is voor diabetespatiënten. Het zorgprogramma van Mediis is een vertaling van de landelijke zorgstandaard.
De aangesloten huisartsen bieden de zorg aan vanuit de huisartspraktijk. Zij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners zoals de diëtist, de pedicure, de oogarts en de internist. Alle zorgverleners werken volgens de afspraken van het zorgprogramma.

Wat is diabetes

Diabetes Mellitus (suikerziekte) is een ziekte waarbij de hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed te hoog is. Glucose komt uit de koolhydraten in onze voeding. Koolhydraten zitten bijvoorbeeld in brood, aardappelen en rijst en in zoete producten zoals jam, limonade, koek en gebak.

Glucose is belangrijk voor het lichaam omdat het energie levert aan onder andere de spieren, hersenen en het zenuwstelsel. Insuline is een hormoon dat gemaakt wordt in de alvleesklier en zorgt ervoor dat de lichaamscellen glucose uit het bloed opnemen.

Er zijn twee vormen van Diabetes Mellitus:

Type 1: De alvleesklier maakt nauwelijks of geen insuline aan. Deze vorm komt vaak vanaf de kinderleeftijd voor.

Type 2
: De lichaamscellen zijn minder gevoelig geworden voor insuline. Doordat de insuline minder goed werkt kunnen de lichaamscellen minder goed glucose uit het bloed opnemen. Daardoor blijft de glucose in het bloed te hoog. Deze vorm ontstaat meestal pas na het veertigste jaar, maar komt steeds vaker ook op jongere leeftijd voor bij mensen met overgewicht.
Het zorgprogramma van Regiozorg Midden Holland richt zich op het behandelen van patiënten met Diabetes Mellitus type 2. Oorzaken van dit type diabetes zijn (ernstig) overgewicht, te weinig lichaamsbeweging, roken en erfelijke aanleg. Als u van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Hindoestaanse afkomst bent, heeft u een grotere kans op het krijgen van diabetes.

Diabetes kan op den duur ernstige problemen veroorzaken aan de ogen, de nieren en het zenuwweefsel. Ook hebt u met diabetes een grotere kans op hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct of een beroerte.

De behandeling

De behandeling wordt georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk. De zorg wordt in samenwerking verleend door huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen, podotherapeuten, diëtisten, pedicures, internisten, optometristen en oogartsen.
Het uitgangspunt van de behandeling is dat u zo goed mogelijk met uw ziekte leert leven en dat uw bloedglucose zo normaal mogelijk blijft om zo complicaties te voorkomen.
De belangrijkste behandelaar bent u zelf. Het is van belang dat u zich inspant om te doen wat u kunt doen. Hierbij krijgt u waar nodig ondersteuning van zorgverleners. De behandeling kan alleen slagen als u uw steentje bijdraagt.
Een gezond voedingspatroon, voldoende lichaamsbeweging en een gezond lichaamsgewicht zorgen ervoor dat de insuline weer beter haar werk kan doen en er minder glucose in het bloed blijft zitten. De meeste patiënten moeten echter ook medicijnen gebruiken om de glucose in het bloed voldoende laag te houden. Als dat onvoldoende werkt kan de huisarts uiteindelijk beslissen om insuline voor te schrijven.

Wat kan ik verwachten van de ondersteuning van zorgverleners?

Het startpunt van de behandeling is het individueel zorgplan. Dit plan stelt u samen op met uw huisarts en uw praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Alle betrokken zorgverleners werken vervolgens met dit plan.
In het individueel zorgplan staat, naast informatie over uw gezondheid:

 • wat u belangrijk vindt in het leven met diabetes
 • wat uw persoonlijke doelen zijn (bijvoorbeeld: meer bewegen; medicatie goed innemen)
 • wat u kunt doen om uw doelen te behalen
 • wat welke zorgverlener doet om u te helpen uw doelen te behalen

Een vast onderdeel van de behandeling is de diabetescontrole, deze vindt vier keer per jaar plaats.
Bij de controles wordt nagegaan hoe het gaat met uw gezondheid en het behalen van uw persoonlijke doelen. Onderwerpen als voeding en beweging komen aan de orde en uw bloed, ogen en voeten worden gecontroleerd. Als dat nodig is wordt u verwezen naar een diëtist, pedicure, podotherapeut, optometrist of oogarts.

Wie is eindverantwoordelijk en bij wie kan ik terecht bij vragen?

Uw huisarts is hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk. Om ervoor te zorgen dat de samenwerking goed verloopt, is binnen het zorgprogramma afgesproken dat uw praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige bij vragen het eerste aanspreekpunt is voor u als patiënt. De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige is de zorgverlener waar u in de behandeling het meest mee te maken krijgt.

Meer informatie over de rol van de betrokken zorgverleners:

 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner / Diabetesverpleegkundige
 • Diëtist
 • Optometrist/Oogarts
 • Podotherapeut / Pedicure
 • Internist

Huisarts

De huisarts is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de behandeling. Hij stemt de behandeling af met u en de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Indien nodig verwijst de huisarts u door naar andere zorgverleners.

Praktijkondersteuner / Diabetes verpleegkundige

In de huisartspraktijk werkt de huisarts nauw samen met een praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Zij is de zorgverlener waarmee u in de behandeling het meest te maken zult hebben. De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige stelt samen met u het individueel zorgplan op. Zij coördineert vervolgens, in overleg met uw huisarts, de behandeling. Belangrijke taken van de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige zijn het uitvoeren van diabetescontroles en het geven van voorlichting en informatie.

Diëtist

Bij de behandeling van diabetes is goede, gezonde voeding erg belangrijk. Als dat nodig is wordt u daarom door uw huisarts verwezen naar de diëtist. De diëtist geeft voorlichting en helpt bij het veranderen van uw leefstijl. Belangrijke aandachtspunten zijn het bereiken van een gezond gewicht en een gezond cholesterolgehalte. Uw huisarts kan u vertellen welke diëtisten zijn aangesloten bij Mediis. 

Optometrist / Oogarts

Uw ogen worden gecontroleerd door middel van een foto van het netvlies (fundusfoto). Hiermee kunnen afwijkingen in het oog op tijd worden opgespoord en behandeld om zo slechtziendheid of zelfs blindheid te voorkomen. De foto kan gemaakt worden bij de aangesloten optometrist of in het ziekenhuis. Indien nodig verwijst uw huisarts u naar de oogarts.

Podotherapeut / Pedicure

Wanneer de huisarts dat nodig acht verwijst hij/zij u door naar een podotherapeut voor de behandeling van uw voeten. De podotherapeut stelt vervolgens een behandelplan op voor een pedicure, die u vervolgens gaat behandelen. Uw huisarts kan u vertellen welke podotherapeuten zijn aangesloten bij Mediis. 

Internist

Uw huisarts verwijst u naar de internist (werkzaam in het ziekenhuis) als specialistische hulp noodzakelijk is. Soms is een eenmalig advies van de internist voldoende.

Wat kan ik zelf doen?

De belangrijkste behandelaar bent u zelf. U kunt zelf veel dingen doen om het leven met diabetes makkelijker te maken, om verslechtering van de ziekte te voorkmen, of om uw gezondheid zelfs te verbeteren. Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Door gezond te leven wordt uw bloedglucose lager en wordt de kans kleiner dat u een hart- en vaatziekte of oog- of voetproblemen krijgt. Dit voor elkaar krijgen is makkelijker gezegd dan gedaan. Het veranderen van uw leefstijl vraagt inspanning en doorzettingsvermogen. Steun van uw omgeving kan erg belangrijk zijn. In de behandeling wordt het individueel zorgplan gebruikt om u te helpen uw leefstijl aan te passen. In dit plan spreekt u samen met uw huisarts en uw praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige af wat de behandeling inhoudt en wie wat doet.

Wat wordt van u verwacht?

 • Uw persoonlijke behandeldoelen stellen en nastreven. Bespreek ze met uw zorgverlener, geef aan wat u zelf kunt doen en waar u hulp bij nodig denkt te hebben.
 • Zorg dat u gezond eet, voldoende beweegt en wanneer van toepassing stopt met roken.
 • Neem uw medicijnen in zoals uw huisarts heeft voorgeschreven.

Bekijk een filmpje over zelfmanagement en lees hier verder wat u zelf kan doen. Gebruik bijvoorbeeld de overzichtskaart Waar ik het over wil hebben met mijn zorgverlener om u voor te bereiden op het consult.

Naast individuele begeleiding door uw huisarts en praktijkondersteuner worden er door Mediis ook PRISMA cursussen georganiseerd. PRISMA is een groepstraining speciaal voor mensen met diabetes type 2. pdfKlik hier voor meer informatie of vraag uw praktijkondersteuner.

Links voor meer informatie

­