Mediis Werkwijze

werkwijze icoon voor patientenMediis maakt afspraken met aangesloten huisartsen en de zorgverzekeraar om te werken volgens de laatste zorgstandaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving. Deze afspraken zijn uitgewerkt in een zorgprogramma. De patiënt staat hierin centraal. De aangesloten huisartsen bieden de zorg volgens dit zorgprogramma aan vanuit de huisartspraktijk. Zij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners. Alle zorgverleners werken volgens de afspraken in het zorgprogramma.

Kwaliteitsbeleid

De deelnemende zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor het werken volgens het zorgprogramma. Om hen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de geleverde zorg voldoet aan de laatste inzichten heeft de zorggroep een kwaliteitsteam die de kwaliteit van de zorg bewaakt.

  • Het kwaliteitsteam toetst jaarlijks of de zorgprogramma’s nog voldoen aan de laatste zorgstandaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving en past deze zo nodig aan.
  • Het kwaliteitsteam meet jaarlijks de kwaliteit van zorg bij alle deelnemende zorgverleners en bespreekt de uitkomsten met de deelnemers.
  • Het kwaliteitsteam maakt op basis van de uitkomsten een actieplan; bijvoorbeeld het organiseren van scholing.

Het voordeel van het werken in de zorggroep:

  • Het kwaliteitsteam verzamelt, beoordeelt en leert van meldingen van calamiteiten en incidenten.De kwaliteit van zorg kan vergeleken worden met andere deelnemers uit de zorggroep. Hierdoor wordt actief en effectief gewerkt aan verbetering van de zorg.
  • Er kan goedkoper en efficiënter gewerkt worden. Niet alleen door het gezamenlijke kwaliteitsteam, maar ook door het maken van gunstige gezamenlijke scholingsafspraken.
­