Mediis Zorg

In Nederland en België hebben we te maken met een toename van het aantal mensen met één of meer chronische ziektes. De zorg voor deze mensen is niet eenvoudig en een goede samenwerking tussen zorgverleners is daarom erg belangrijk.


Een zorgprogramma beschrijft de zorg voor een groep patiënten met een chronische ziekte. Een chronische ziekte gaat nooit meer helemaal over. Het leren omgaan met de ziekte staat dan ook centraal in het zorgprogramma. In een zorgprogramma worden afspraken vastgelegd over wat de beste zorg is, hoe de behandeling eruitziet, hoe de verschillende zorgverleners samenwerken en wat hun taken zijn. De samenwerking tussen verschillende zorgverleners in de behandeling wordt ketenzorg genoemd.

Zorgprogramma’s worden door Mediis uitgewerkt op basis van landelijke zorgstandaarden. In een zorgstandaard is door patiëntenverenigingen en zorgverleners vastgelegd wat de beste zorg is bij een bepaalde ziekte. Zorgprogramma’s helpen om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. Uw huisarts is hoofdbehandelaar in het zorgprogramma en hij/zij zorgt er samen met andere zorgverleners voor dat u goede zorg krijgt.

Mediis biedt op dit moment zorgprogramma’s voor:

Diabetes Mellitus COPD CVRM-VVR

 

­